Daag echt élke leerling uit met Cool!

Differentiatie in het leerwerkboek

    -opdrachten
In elk project biedt Cool!     -opdrachten aan. Dat kunnen uitbreidende of verdiepende opdrachten zijn om op basis van interesse te differentiëren. Ze worden aangeduid door een      en de opdracht staat in een rode balk. Je kunt deze extra opdrachten op verschillende manieren inzetten tijdens je lessen. Sterke leerlingen of klassen kunnen er zelfstandig of in klasverband mee aan de slag, ­leerlingen kunnen op basis van interesse een      -opdracht kiezen waarover ze meer willen weten, je kunt een selectie maken van de      -opdrachten die je tijdens je lessen of in een bepaalde klas wilt behandelen …

     BZW projecten
In Cool! vind je telkens twee Begeleid Zelfstandig Leren-projecten. Leerlingen kunnen dus zelfstandig aan de slag met die projecten. De projecten verschillen in moeilijkheidsgraad. Zo kun je op basis van autonomie, interesse en uitdaging differentiëren.

uit: Cool! 1

Differentiatie in de handleiding

uit: Cool! 1 handleiding

Naast de in kleur aangeduide leerstof die verder gaat dan de basis, kun je in de handleiding ook de doelen terugvinden waarover die leerstof gaat. Zo krijg je een goed overzicht van wat basisleerstof is en welke leerstof verder gaat. 

Met de differentiatietips in de handleiding laat je de lesaanpak beter aansluiten bij het profiel van je klasgroep, maar kun je ook binnen je klas differentiëren.

Op Pelckmans Portaal vinden je leerlingen bij elk thema een Test jezelf die ze zelfstandig kunnen maken. Daarbij wordt directe feedback gegeven. 

Differentiatie op Pelckmans Portaal
voor de leerling

Op Pelckmans Portaal kun je zien welke leerlingen de online Test jezelf invulden en hoe ze daarop scoorden. Zo kun je een persoonlijke terugkoppeling maken naar een leerling met gerichte feedback op zijn of haar gemaakte fouten.

Differentiatie op Pelckmans Portaal
voor de leerkracht