Het totaalpakket van
Cool!

Activatie via code vooraan in het leerwerkboek.

Digiboek

 • een online versie van het leerwerkboek en de Cool!-bladzijden

Andere bronnen

 • PowerPointpresentaties
 • rekenblad energiecalculator

Oefeningen en opdrachten

 • sjabloon: technisch proces

Evaluatie

 • Test jezelf online met directe
  feedback

Pelckmans Portaal met digiboek voor de leerling

Leerwerkboek

met Cool!-bladzijden en portfolio

Voor de leerling

Activatie via code vooraan in de handleiding.

Digitaal bordboek

 • een online versie van het leerwerkboek met oplossingen
 • een online versie van de Cool!-bladzijden

Aanpak en doelen

 • jaarplanning
 • overzicht eindtermen die aan bod komen in Cool! 1 en Cool! 2
 • overzicht leerplandoelen Katholiek Onderwijs Vlaanderen die aan bod komen in Cool! 1 en Cool! 2
 • overzicht leerplandoelen officieel onderwijs die aan bod komen in Cool! 1 en Cool! 2

Andere bronnen

 • bestellijst Opitec
 • PowerPointpresentaties
 • lesbrieven voor de leerkracht bij elke Focus op STEM
 • lesbrieven voor de leerling bij elke Focus op STEM
 • lesbrieven voor de leerling bij elke Focus op STEM (oplossing)
 • rekenblad energiecalculator
 • handleidingen bij Cool!-realisaties

Oefeningen en opdrachten

 • sjabloon: technisch proces

Evaluatie

 • Test jezelf online: leerlingvolgsysteem
 • evaluatievragen per project
 • evaluatievragen per project (oplossingen)

Handleiding
Deel 1: Toelichting bij de methode
Deel 2: Handleiding bij de lessen

Voor de leerkracht

Pelckmans Portaal met digitaal bordboek voor de leerkracht

Het totaalpakket van
Cool!