Leren leren met Cool!

Synthese

De synthese geeft op het einde van een project het antwoord op de probleemstelling. De leerling kan zichzelf testen aan de hand van een aantal opdrachten en persoonlijk terugblikken op het project.

uit: Cool! 2

Op Pelckmans Portaal kunnen leerlingen verder oefenen met Test jezelf online. Er wordt meteen feedback voorzien. Leerkrachten kunnen de leeractiviteiten van hun leerlingen volgen via het leerlingvolgsysteem.

uit: Cool! 2

uit: Cool! 2

Ken je klassiekers  • Op basisvaardigheden in wiskunde moet blijvend geoefend worden.
  • De rubriek Ken je klassiekers, aan het einde van elk hoofdstuk, test leerlingen op hun parate kennis van getallenleer en meetkunde.
  • Via de code naast elke oefening kunnen ze de leerstof die ze niet meer beheersen, vlot opfrissen in het vademecum bij het leerwerkboek.


Problem solving

Probleemoplossend denken binnen wiskunde is niet enkel weggelegd voor de sterkste leerlingen. Aan de hand van enkele gerichte voorbeelden krijgt elke leerling al snel de heuristieken onder de knie en leert hij stap voor stap dat problem solving haalbaar wordt.

De systematische en progressieve aanpak resulteert in uitdagende probleemstellingen, op maat van elke leerling.